Նիկոլ Փաշինյանն ԱԺ шմբիոնից պատ երшզ մի հետև-անքով զո հերի և կոր ածների իրական թվեր հնչեցրեց

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ Արցախ յան 44-օրյա պատ երազ մի հետ ևանքով հայկական կողմի զո հերի թիվը 3773 է, 243 զի ն ծառայողի գտնվելու վայրն ան հայտ է: Վարչապետն այս մասին ասաց ԱԺ-ում Կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ:

«Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտ առոց պայմաններում: 2020 թվականի 44-օրյա պատ երազ մի ծա նր հետ ևանքները, մեր ունեցած 3773 զո հերը, 243 զի նվոր ների գտնվելու վայրը ան հայտ լինելու հանգամանքը, մեր գեր եվшր ված զի նվոր ների մի մասի դեռևս վերադարձած չլինելու փաստը, հազարավոր տեղա հան վածները, Արցախում և Հայաստանում ստեղծված ոչ սովորական և բա րդ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, Հայաստանի և Արցախի շուրջ ահա գնացող ան վտանգ ային մար տա հրավերները, Հայաստանի ինքն իշխան տարածք ադր բեջանական զի նված ու ժերի ապ օրինի ներ խուժ ման հետևանքով Սոթք-Խոզնավար հատվածում առկա ճգ նա ժամային իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ից հետո ռա զմ ական գործ ողությունների դադարեցման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության պարբերական խա խ տումները և դրա հետ  ևանքով նոր զո հերի առկայությունը, միջազգային լար ված դրությունը, կորո նավիրուսի շարունակվող համ ավար ակը արտառոց են դարձնում այն միջավայրը, որում քննարկում ենք կառավարության ծրագիրը»:

Նա հավելեց, որ այս քննարկումը, սակայն, պիտի լինի ոչ միայն խնդիրների ու մար տա հրավերների արձանագրման, այլև դրանց պատ ճառների և ծագումնաբանության մասին և ամենակարևորը՝ պիտի լուծման ուղիներ նախանշի՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և նաև ռա զմա վարական հեռանկարի առումով, որովհետև ակնհայտ է, որ ՀՀ-ն գտնվում է ճակատ ագրական ու շրջ ադարձ ային հանգրվանում, մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար: