Օրը սկսենք ԶԻՆՎՈՐԻ шղոթքով

Ամենակարող Տե´ր. Քո Աստվածային զորությամբ ամրացրու ինձ,Տուր ինձ վճռականություն սուրբ Հայրենյաց ք աջ պաշ տպանը լինելու:

Քո հոգևոր սպ առազ ինությամբ դարձրու ինձ ավելի համ արձակ, կարգապահ ու ընկերասեր:

Երկնային Զո րքիդ բարեխոսությամբ զոր ացրու և պահպանիր զի նակից-ներիս,
հր ամանա-տարներիս ու ինձ:

Քո Սուրբ Աջի և բարի հայացքի ներքո ապահով ու անվ րդով պահիր ազգս հայոց:

Եվ Քեզ փառք Հոր և Սուրբ Հոգու հետ.

Ամեն…

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո,

եկեսցէ արքայութիւն Քո,

եղիցին կամք Քո

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ

տո՛ւր մեզ այսօր.

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փոր ձութիւն,

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չա րէն,

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս.

Ամեն: