Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրվում եռшմսյա հավ-աքների մասնակիցները․ Պ-Ն համшլրման ծшռայության պետի պшրզաբանումը

ՀՀ Պ-Ն զոր ակո չային և զոր ահավ աքային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը «Զի նուժ» մեդիայի հետ զրույցում պարզաբանել է, թե ովքեր կմասնակցեն եռամսյա հավ աքներին։

«Ղեկավարվելով «Զի նվո րական ծառայության և զի նծառ այողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և «Պաշտպան ության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասով, կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1356-Ն որոշմամբ, պահեստա զորայինների ռա զմական ունակությունների կատարելագործման և վերապատրաստման նպատակով, 2021 թվականի օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը հայտարարվում է պահ եստ ազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շար քային, ենթա սպ այական և սպ-այшկան կազմերի պահեստ ազոր այինների եռամսյա վար ժական հավ աքներ:

Ըստ անհրաժեշտության, հավ աքների մասնակիցները կներգրավվեն նաև մար-տական հերթ ապահության։ Վարժական հավ աքների ապահովման համար, երեք ամիս ժամկետով, ռազ-մատրանսպորտային պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգրավվի ընդհանուր մինչև 110 միավոր տրանսպորտային միջոց:

Հավ աքներին մասնակցելու ողջ ընթացքում քաղաքացիները կհամարվեն զի նծառ այողներ, կօգտվեն զի նծառ այողների համար սահմանված բոլոր բավարարումներից և սոցիալական արտոնություններից, կպահպանվեն նրանց քաղաքացիական աշխատատեղերը, ինչպես նաև հավ աքների յուրաքանչյուր ամսվա համար կստանան վարձատրություն՝ նշանակված զի նվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափով՝ կախված զի նվորական կոչ ումից և մի շարք այլ գործոններից։

Հա վաքներին մասնակցությունը, օրացուցային հաշվարկով, կներառվի քաղաքացու զի նվորական ծառ այության կամ աշխատանքային ընդհանուր ստաժում:

Հա վաքներից խուս ափելը առաջացնելու է քր եաիր ավական հետ ևանքներ»,-ասել է նա: