Հաստատ պատասխան եք տալու. Պաշտպանության նախարարը քիչ առաջ խիստ հանձնարարակшններ է տվել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն անցկացրել է խորհրդակցություն մի շարք ստո րաբաժանումների ղեկավարների հետ։

Արշակ Կարապետյանն ուշադրություն է հրավիրել հանգամանքի վրա, որ քաղաքացիների շրջանում առկա են լուրջ դժգ ոհություններ, մասնավորապես՝ կապված պաշտ պանության նախարարությանն առնչվող իրավական և սոցիալական բնույթի փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացի հետ։

Պաշտ պանության նախարարը խիստ հանձնարական է տվել վերակազմակերպել աշխատանքները, էապես բարձրացնել քաղաքացիների սպասարկման որակը և ողջամիտ ժամկետներում լուծել բարձրացվող խնդիրները։