ՇՏԱՊ. Ադրբեջանը հենց հիմա տшրբեր զին ատեսակներից կրա կում է Կութ գյուղի վրա, բնակիչները փորձում են պատ-սպարվել

Ադրբեջանական զին ված ուժերն այս պահին ուղիղ նշանա ռությամբ կրակում են Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղի վրա: Ուղիղ կրա կում են նաև Նորաբակ գյուղի վրա:

Կրա կոցները ինտենսիվ են ու տարբեր տրա մա չափի զինա տեսակներից: Բնակիչները փորձում են պատ սպարվել:

Ադրբեջանական զի նված ուժ երի այս արարքները հան-ցավոր են, ուղիղ դիտավորությամբ ուղղված են մարդկանց կյանք-ից զր-կելուն, խաթարում են մարդկանց անվտ-անգությունն ու խաղաղությունը: